Menu
2018

Thẻ: servlet

Bài 1. Servlet và HelloWorld

0 Comments 14 Tháng Năm, 2019

Java Servlet là chương trình chạy trên một Web hoặc ứng dụng máy chủ (Application Server) và hành động như một lớp trung gian giữa một yêu cầu đến từ một trình duyệt Web hoặc HTTP khách (Client) khác và cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng trên máy chủHTTP (HTTP Server). Sử dụng Servlet, ta có thể thu […]