Menu
2018

Thẻ: Java EE IVS

Bài 1. Servlet và HelloWorld

0 Comments 14 Tháng Năm, 2019

Java Servlet là chương trình chạy trên một Web hoặc ứng dụng máy chủ (Application Server) và hành động như một lớp trung gian giữa một yêu cầu đến từ một trình duyệt Web hoặc HTTP khách (Client) khác và cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng trên máy chủHTTP (HTTP Server). Sử dụng Servlet, ta có thể thu […]

Bài 0. Dẫn nhập về sự cần thiết học Java EE và các nền tảng

0 Comments

Tôi giới thiệu đến học viên một số liên kết sau để tham khảo TOP 20 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất: https://tiobe.com/tiobe-index/ https://www.vietnamworks.com/Java-Spring+nganh-it-phan-mem-i35-vn https://www.tma.vn/Viec-lam/Senior-Java-Developer/27876 https://www.tma.vn/Dao-tao/ https://www.vietnamworks.com/viec-lam-tai-fpt-software-e529938-vn