Bộ câu hỏi gồm nhứng câu hỏi cơ bản, thiết yếu nhất cho ôn thi tin học cơ sở và thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Module 2

Sử dụng máy tính cơ bản