Cuộc đua số

Cuộc đua số mùa thứ ba đã chính thức khởi động ngày 11/10/2018; Đài THVN chính thức tham gia chương trình với tư cách nhà Đồng tổ chức, đưa chương trình trở thành một chương trình chính thức trên sóng Đài truyền hình quốc gia. Ngoài ra, Cuộc đua số 2018 – 2019 còn gồm những thay đổi đáng kể như: nâng cấp các nền tảng công nghệ của cuộc thi, giúp sinh viên theo kịp những tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực xe tự hành; đưa cuộc thi tiếp cận đấu trường quốc tế, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên các trường công nghệ lớn trong khu vực; tiếp tục tạo điều kiện cho nhiều hơn các sinh viên Việt Nam tiếp cận, học tập và làm chủ các công nghệ mới nhất trên toàn cầu