Menu
2018

Chuyên mục: Java web IVS course

Bài 1. Servlet và HelloWorld

0 Comments 14 Tháng Năm, 2019

Java Servlet là chương trình chạy trên một Web hoặc ứng dụng máy chủ (Application Server) và hành động như một lớp trung gian giữa một yêu cầu đến từ một trình duyệt Web hoặc HTTP khách (Client) khác và cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng trên máy chủHTTP (HTTP Server). Sử dụng Servlet, ta có thể thu […]

Bài 0. Dẫn nhập về sự cần thiết học Java EE và các nền tảng

0 Comments

Tôi giới thiệu đến học viên một số liên kết sau để tham khảo TOP 20 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất: https://tiobe.com/tiobe-index/ https://www.vietnamworks.com/Java-Spring+nganh-it-phan-mem-i35-vn https://www.tma.vn/Viec-lam/Senior-Java-Developer/27876 https://www.tma.vn/Dao-tao/ https://www.vietnamworks.com/viec-lam-tai-fpt-software-e529938-vn    

Nhập môn Spring boot

0 Comments 4 Tháng Năm, 2019

I. Giới thiệu Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng. Để […]

How to add jar files for spring in Eclipse IDE project folder

0 Comments 22 Tháng Tư, 2019

You can try download STS (Spring Source Tool Suite) from this link: http://spring.io/tools Of course, you should try Maven which is easy to use and adds value to the libraries and additional components you handle in your project.

How To Install Spring IDE Eclipse Plugin

0 Comments

Spring IDE is a useful graphical development tool. It can make Spring application development easy. This article will show you how to install it as a Eclipse plugin.

Annotation @RestController trong Spring MVC

0 Comments 18 Tháng Tư, 2019

Ta đã biết annotation @Controller được dùng để phát triển các ứng dụng Spring MVC nhưng kể từ version 4.x, Spring giới thiệu một annotation khác tên là @RestController. Vậy mục đích của annotation @RestController là gì? Sự khác nhau giữa annotation @Controller và annotation @RestController như thế nào?

Tạo một web project bằng Maven trong Eclipse

0 Comments

Tạo một dự án trong Maven được thực hiện dễ dàng với Eclipse!

Maven

0 Comments

 Maven là gì? Maven là công cụ quản lý và thiết lập tự động 1 dự án phần mềm. Chủ yếu dùng cho các lập trình viên java, nhưng nó cũng có thể được dùng để xây dựng và quản lý các dự án dùng C#, Ruby, Scala hay ngôn ngữ khác. Maven phục vụ […]