Menu
2018

Tháng: Tháng Năm 2019

Bài 1. Servlet và HelloWorld

0 Comments 14 Tháng Năm, 2019

Java Servlet là chương trình chạy trên một Web hoặc ứng dụng máy chủ (Application Server) và hành động như một lớp trung gian giữa một yêu cầu đến từ một trình duyệt Web hoặc HTTP khách (Client) khác và cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng trên máy chủHTTP (HTTP Server). Sử dụng Servlet, ta có thể thu […]

Bài 0. Dẫn nhập về sự cần thiết học Java EE và các nền tảng

0 Comments

Tôi giới thiệu đến học viên một số liên kết sau để tham khảo TOP 20 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất: https://tiobe.com/tiobe-index/ https://www.vietnamworks.com/Java-Spring+nganh-it-phan-mem-i35-vn https://www.tma.vn/Viec-lam/Senior-Java-Developer/27876 https://www.tma.vn/Dao-tao/ https://www.vietnamworks.com/viec-lam-tai-fpt-software-e529938-vn    

Nhập môn Spring boot

0 Comments 4 Tháng Năm, 2019

I. Giới thiệu Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng. Để […]

Lệnh quản trị Linux Server căn bản

0 Comments 1 Tháng Năm, 2019

Việc quản trị và theo dõi server Linux bao gồm các công việc cơ bản như: theo dõi hệ thống (thông tin CPU, bộ nhớ, process…), quản lý service; thông tin user: tạo user, đổi mật khẩu, phân quyền…; khởi động server: shutdown, reset, logout… Đây là những lệnh cơ bản đầu tiên trong Linux […]