Menu
2018

Tạo một web project bằng Maven trong Eclipse

18 Tháng Tư, 2019 0 Comment

Tạo một dự án trong Maven được thực hiện dễ dàng với Eclipse!
[cci lang=”xml”]some code[/cci]

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Chọn kiểu mẫu Maven là maven-archetype-webapp và nhấp vào tiếp theo.

Bước 4

Cung cấp  GroupId, ArtifactId , gói và nhấp vào kết thúc.

  • GroupId : net.javaguides.maven-web-project  (ví dụ thôi nhé, thường đây là tên miền công ty)
  • ArtifactId  : MavenWebApp  (cũng ví dụ thôi nhé, đây là tên web mà bạn đang triển)
  • Package: net.javaguides.maven_web_project

Bước 5

You are ready. Bạn sẽ thấy một Dự án mới trong Eclipse với cấu trúc như sau.

Bây giờ, hãy kiểm tra dự án web này bằng cách thêm Servlet đơn giản và triển khai trên máy chủ tomcat.

Bước 6

Mở tệp pom.xml và thêm phụ thuộc API servlet và plugin trình biên dịch Maven như:

Bước 7

Hiện nay. tạo một  SimpleServlet lớp trong  gói net.javaguides.mavenwebapp và viết mã sau đây:

Bước 8

Hãy xây dựng dự án bằng lệnh Maven sau –  cài đặt sạch mvn.

Để thực hiện lệnh này Maven trong Eclipse IDE, click vào Run Menu → Run Cấu hình để tạo ra một cấu hình mới.

Trong  Thuật sĩ cấu hình chạy , bấm đúp vào Maven Build và cung cấp thông tin cấu hình (Tên, thư mục cơ sở và Mục tiêu) như trong hình bên dưới.

Bây giờ, bấm vào Run và theo dõi đầu ra trong giao diện điều khiển.

Bước 9

Tiếp theo, hãy triển khai dự án web của chúng tôi vào Tomcat. Đầu tiên, chúng ta cần cấu hình máy chủ Tomcat trong IDE Eclipse thông qua phần máy chủ. Sau khi triển khai thành công, sau đó mở trình duyệt và nhập  URL http: // localhost: 8080 / hello vào thanh địa chỉ.

Thẻ:,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *