Menu
2018

Annotation @RestController trong Spring MVC

18 Tháng Tư, 2019 0 Comment

Ta đã biết annotation @Controller được dùng để phát triển các ứng dụng Spring MVC nhưng kể từ version 4.x, Spring giới thiệu một annotation khác tên là @RestController. Vậy mục đích của annotation @RestController là gì? Sự khác nhau giữa annotation @Controller và annotation @RestController như thế nào?

Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Maven project để làm ví dụ:

https://huongdanjava.com/vi/tim-hieu-ve-annotation-restcontroller-trong-spring-mvc.html

Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *