Menu
2018

Tháng: Tháng Một 2019

Cuộc đua số

0 Comments 10 Tháng Một, 2019

Cuộc đua số mùa thứ ba đã chính thức khởi động ngày 11/10/2018; Đài THVN chính thức tham gia chương trình với tư cách nhà Đồng tổ chức, đưa chương trình trở thành một chương trình chính thức trên sóng Đài truyền hình quốc gia. Ngoài ra, Cuộc đua số 2018 – 2019 còn gồm những […]

IDS(INTRUSION DETECTION SYSTEM) INTERVIEW QUESTIONS & ANSWERS

0 Comments 2 Tháng Một, 2019

Are you searching for a job? Want to become software engineer? Interested to work as a security officer? Do you have potential in updating latest technologies in software applications, then choose our site www.wisdomjobs.com which is best on line website with latest information about jobs and interviews. IDS (intrusion detection system) is a device or software application that monitors […]